herbeBOI - Gmina Widuchowa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego  lub 

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny Urzędu Gminy - pokój nr 21

Opłaty

  1. Opłata skarbowa (nie pobiera się  w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):
    • wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
  2. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Widuchowa lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy     Widuchowa – Bank Spółdzielczy Gryfino filia Widuchowa 82 9377 0000 0200 0244 2002 0001.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.