herbeBOI - Gmina Widuchowa

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  lub 

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 111 ust.4 art. 18 ust.7 pkt 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.,poz. 2277)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art.11ust.4 ustawy, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia