herbeBOI - Gmina Widuchowa

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zgromadzenia - zawiadomienia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania  zgromadzenia  - pobierz wniosek  lub 
  2. Do wglądu: dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację zgromadzenia

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

  1. W przypadku gdy spełnione są wymogi formalne potrzebne do zorganizowania zgromadzenia, organizator otrzymuje kopię zgłoszenia do Komendy Policji o mającym się odbyć zgromadzeniu.
  2. Decyzja odmowna – 3 dni od daty zawiadomienia nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art.1, ust. 2 art.7, ust. 1-2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 1990 r., Nr 51,poz. 297 z późniejszymi zmianami)

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku gdy zgromadzenie organizowane jest na drodze publicznej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi.
  2. Organizator zobowiązany jest złożyć wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed datą zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
  3. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.