herbeBOI - Gmina Widuchowa

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  lub 

Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11.

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art.217 § 2 ust.2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096), art. 18 ust.7 pkt 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz.2277)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca ma obowiązek okazać w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku u przedsiębiorcy zaopatrującego dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe.