Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim  lub 


Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 111 ust.4 art. 18 ust.7 pkt 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r.,poz. 1119)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art.11ust.4 ustawy, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia