Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Widuchowa

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  lub 


Komórka organizacyjna

Referat organizacyjny - pokój nr 11.


Opłaty

1. Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art.217 § 2 ust.2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.7 pkt 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz.1119)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca ma obowiązek okazać w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku u przedsiębiorcy zaopatrującego dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe.